adres: ul. Urocza 27, Nowy Sącz
telefon: 18 447 13 21

Zajęcia dodatkowe

„Pozwól każdemu dziecku robić to co chce i potrafi najlepiej, a okaże się, że jest geniuszem.”

Podstawowym celem w naszym przedszkolu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz odszukanie i rozwijanie jego wrodzonych talentów. Dzięki bogatemu wachlarzowi zajęć dodatkowych dzieci mogą w przyjemny i dostosowany do ich wieku, możliwości sposób poznać, co im sprawia największą przyjemność.

Naszą ofertę wyróżnia przede wszystkim fakt, iż dzieci mogą korzystać z zajęć dodatkowych w ramach opłaty czesnego.

 Z zakresu szerokiego bloku zajęć dodatkowych oferujemy: 

GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ połączoną z elementami usprawniania ruchowego:

 • Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym — tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie.
 • Metoda Dobrego Startu opracowana przez Martę Bogdanowicz jest to jedna z metod terapii psychomotorycznej. W metodzie tej usprawniane są funkcje słuchowe, wzrokowe, dotykowo-kinestetyczno-ruchowe oraz wzrasta ich integracja.

 

DZIECIĘCĄ MATEMATYKĘ opracowaną przez Edytę Gruszczyk – Kolczyńską. 

W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności.

Program edukacji matematycznej wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej obejmuje następujące kręgi tematyczne: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania; rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, kształtowanie gier przez dzieci, zapisywanie czynności matematycznych. Dwanaście wymienionych kręgów tematycznych trzeba zrealizować w podanej kolejności, uwzględnia ona, bowiem nie tylko stopniowane trudności, ale także prawidłowości rozwoju dziecka. 

BAJKOTERAPIĘ, która jest częścią biblioterapii, z kolei biblioterapia jest częścią arteterapii, która jest formą leczenia przez sztukę.

Bajkoterapię można wykorzystywać do leczenia np. lęków, podnoszenia samooceny, redukowania stresu u dzieci. W bajkach terapeutycznych  świat jest widziany z dziecięcej perspektywy, ich celem jest uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie w rozwoju osobistym. Fabuła bajek terapeutycznych dotyczy różnych sytuacji wzbudzających lęk lub niewłaściwego postępowania, czy zachowania. Główny bohater, zazwyczaj zwierzątko, dziecko lub zabawka, znajduje się w trudnej sytuacji, często wywołującej lęk,  a wprowadzone postacie umożliwiają mu redukcję lęku lub doradzają jak  modyfikować postępowanie, aby nabyć nowe umiejętności i zwalczyć stare przyzwyczajenia.

MUZYKOTERAPIĘ

Muzykoterapia jest swoistą metodą terapeutyczną. Jest to metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe. 
Nadrzędnym celem muzykoterapii jest pomaganie w rozwoju pełnego potencjału ludzkiego, a nie rozwijanie muzycznych sprawności. Jest to proces leczenia muzyką. Muzyka leczy duszę i namiętności, prowadzi do wyciszania napięć, zaprowadzając w umyśle człowieka umiar i harmonię. Świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. 
Bogactwo form oddziaływań muzyki na organizm człowieka stwarza szerokie możliwości stosowania jej w praktyce pedagogicznej.

MUZYKOTERAPIĘ WYKORZYSTUJE SIĘ W CELU:

 • Ujawnienia i rozładowania zablokowanych emocji i napięć
 • Osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji
 • Nauki odpoczynku i relaksacji
 • Usprawnienia funkcji percepcyjno - motorycznych
 • Uwrażliwienia na muzykę i przyrodę
 • Wzmocnienia i ułatwienia rehabilitacji, procesu leczenia
 • Poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia i sił witalnych

 

CERAMIKĘ 

W czasie zajęć z ceramiki dzieci tworzą z gliny różne przedmioty, dobierane tematycznie i okolcznościowo. Rączki naszych Przedszkolaków tworzyły już piękne aniołki, choinki, pieski, ramki na zdjęcia, ozdoby choinkowe i wiele wiele innych. Dzieci doskonalą przy tym sprawność manualną, której wymaga precyzyjne wykrawanie, kształtowanie i łączenie drobnych elementów.  

 

JĘZYK ANGIELSKI

Nauka języka obcego jest bardzo istotna w dzisiejszym świecie. Ważne jest, aby zapewnić Dziecku kontakt z językiem od najmłodszych lat, gdyż rozwija się ono bardzo intensywnie i jest niesamowicie chłonne. Dlatego im dziecko młodsze, tym naturalniej i łatwiej przychodzi mu nauka języka.

Nauka języka obcego jest nie tylko nauką słownictwa, ale ćwiczy również pamięć, poszerza percepcję, rozwija inteligencję oraz abstrakcyjne myślenie. Wczesna nauka daje możliwość opanowania doskonałej wymowy w danym języku, dlatego nasza wykwalifikowana kadra bardzo duży nacisk kładzie na poprawną wymowę. Ponad to, podczas zajęć, Dzieci przyswajają słówka oraz zwroty stosowane w codziennym życiu, uczą się piosenek, wierszyków, a także oglądają ich ulubione bajki w języku angielskim. Nauka języka angielskiego, dla naszych Przedszkolaków, jest niesamowitą radością i fantastyczną zabawą.

RYTMIKĘ

Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie.

Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.

LOGOPEDIĘ

Dzieci uczęszczające do przedszkola nie stanowią jednolitej pod względem rozwoju mowy grupy. Są wśród nich dzieci, które zaczęły mówić wcześnie i wymowa ich jest od samego początku prawidłowa. Wiele dzieci mówi poprawnie, choć zaczęło mówić nieco później. Niektóre zaczęły mówić wcześnie, ale ich wymowa jest jeszcze niewyraźna i budzi wiele zastrzeżeń. Są także i takie dzieci, które zaczęły mówić późno, a jednocześnie wymawiają wadliwie niektóre lub nawet wszystkie głoski. Ten niejednolity poziom rozwoju mowy sprawia, że już na etapie przedszkolnym różnicują się szanse dzieci na prawidłowy rozwój. Trudności w werbalnym porozumiewaniu się z otoczeniem hamują rozwój intelektualny, powodują narastanie problemów emocjonalnych, utrudniają i zakłócają relacje społeczne, także rówieśnicze. Można przewidywać, że dzieci te będą doświadczać wielu niepowodzeń i przykrości. Wiadomo też, że okres przedszkolny jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka. W tym czasie umysł dziecka jest najbardziej chłonny i przyswaja najwięcej informacji.
Powyższe fakty uzasadniają obecność logopedy w przedszkolu, którego rola jest nie do przecenienia. Zajęcia logopedyczne wychodzą bowiem naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej. Nie mniej ważna jest także korekta powstałych już wad czy zaburzeń. Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Nie wolno czekać w nadziei, że dziecko wyrośnie, że jeszcze dojrzeje i zaczynać terapię dopiero w szkole. Wprawdzie na terapię nigdy nie jest za późno, ale będzie to zadanie z różnych powodów o wiele trudniejsze.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W PRZEDSZKOLU MAJĄ NA CELU:

 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

 

 ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM


Odbywające się cyklicznie zajęcia z psychologiem przedszkolnym mają na celu rozwijanie u dzieci kompetencji społeczno-emocjonalnych - niezykle ważnych dla prawidłowego rozwoju. Dzieci uczą się jak rozpoznawać swoje emocje i emocje innych osób, dowiadują się jak je nazywać i o nich mówić, a także jakim sytuacjom one towarzyszą. Takie sprawności kształtują zdolność do wyrażania swoich emocji w sposób, który nie wyrządza innym osobom oraz im samym krzywdy. Dzieci uczą się też jak radzić sobie w trudnych chwilach, do kogo zwracać się o pomoc, komu zgłaszać niepokojące zachowania. W czasie zajęć z psychologiem Przedszkolaki mają też wiele okazji do swobodnego wyrażania siebie, swoich zamiłowań i zainteresowań. Poprzez zajęcia ruchowe odreagowują negatywne napięcia związene z codziennymi sytuacjami (rozstanie z Rodzicami, konflikty rówieśnicze, konieczność stosowania się do zasad). 

 


.