adres: ul. Urocza 27, Nowy Sącz
telefon: 18 447 13 21

Adaptacja

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego życiu.

Aby pomóc dzieciom i ich rodzicom zniwelować stres związany z nową sytuacją oraz by zmniejszyć negatywne uczucia, opracowaliśmy „Plan adaptacyjny” dziecka 2,5 – 3 letniego.

A oto główne etapy naszego programu:

1. „Baw się z nami”

W naszym przedszkolu pod taką nazwą kryją się DNI OTWARTE. Każde dziecko 2,5 – 3 – letnie, które chce należeć do naszej społeczności ma okazję odwiedzać placówkę w ciągu całego roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie edukacji. W tym czasie poznaje przedszkole, nauczycielki, kolegów, koleżanki.

2. „Ja i mój przyjaciel w przedszkolu”

Odbywa się przez pięć ostatnich dni roboczych sierpnia. Czas ten poświęcamy na pogłębienie przyjaźni dziecka z przedszkolem.

3. Jestem

W miesiącu wrześniu planujemy cykl zabaw integracyjnych, które pozwalają lepiej połączyć grupę oraz dać świadomość każdemu dziecku, ze jest ważnym i potrzebnym członkiem swojej grupy.

Mamy nadzieję, że realizując powyższe etapy osiągniemy następujące efekty:

  • ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej,
  • złagodzenie trudności w przystosowaniu się dzieci do przedszkola,
  • przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy,
  • przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia,
  • przyzwyczajenie dzieci do przebywania w licznej grupie rówieśników,
  • włączenie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania do nowych warunków życia przedszkolnego,
  • wzbogacenie pozytywnych doświadczeń dzieci w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.